We are getting ready for the incoming of the gliders! | Připravujeme se na přílet kluzáků!

Some of the competitors are getting closer and closer to the final line. We will keep you updated!

One glider landed safely in the field.

|

Někteří závodníci se přibližují blíže a blíže k cíli. Budeme Vás informovat!

Jeden kluzák bezpečně přistál v poli.