15:40 – Všichni jsou u druhé otočky | Everyone is near the second area

Část tříd klub a 15m už otočili 2 bod, třída open je těsně za nimi.

Classes club and 15m have just passed the second area, class open is close behind them.