16:30 – Všechny třídy na dokluzu | All classes on their way home

Téměř všichni už jsou za druhou otočkou, někteří už doklouzli na letiště.

Almost everything is past the second turn point, some people already finished the task.