Tracking

Připravili jsme pro vás tracking ve spolupráci s Glide and Seek. Pod odkazy v menu tak najdete tracking pro jednotlivé třídy, který je nezávislý na databázi OGN. Díky tomu se vám budou zobrazovat pouze soutěžní kluzáky v dané třídy a na pozadí uvidíte trať na daný den. |

We have prepared glider tracking in cooperation with Glide and Seek. Under the links in the menu, you can find tracking for each class that is independent of the OGN device database. Thanks to this, you will only see competition gliders in the given class with a current task displayed over the map.