Start fee payment reminder | Připomínka platby startovného

After the start fee payments check we have realised that we have not received some payments yet. We have sent email to the respective participants. We kindly ask you to send the start fee as soon as possible, latest until Thursday 20.5. Otherwise we will remove you from the participants list. If you have already transferred the payment, please send us bank confirmation, so we can recognise your payment easily.

In case you would like to cancel your participation at PMČR 2021, please contact the competition director Tomáš Jirmus as soon as you can.

Thank you in advance. |

Po kontrole plateb startovného jsme zjistili, že nám ještě některé platby dosud nedorazily. Poslali jsme email příslušným závodníkům. Prosíme Vás o úhradu neprodleně, nejpozději však do čtvrtka 20.5., jinak Vás budeme nuceni vyřadit ze seznamu účastníků závodů. Pokud jste platbu již uhradili, pošlete nám prosím bankovní potvrzení, abychom mohli platbu snáze dohledat.

V případě, že chcete svou účast na závodech zrušit, kontaktujte prosím co nejdříve ředitele závodu Tomáše Jirmuse.

Děkujeme předem za spolupráci.