Preparation in progress | LKTA se připravuje

We keep fingers crossed and hope the C19 situation gets better soon and we will run the championship in the best possible way. We improve the airfield area and facilities ongoing, watch the video below. |

Držíme nám všem palce a věříme, že se situace s C19 brzy zlepší a PMČR proběhne co nejlépe. Pořád pracujeme na vylepšování areálu letiště, jak můžete vidět na videu níže.