14:00 – Novinky z trati | News from the task

Část třídy klub už protla první areu a míří k druhé. Třídy 15m a open jsou teprve za páskou a míří k 1. bodu.

Part of club class has already passed the first area. Classes 15m and open are still just past the start line and on their way to the first point.