Guidelines and self-reporting form COVID-19 | Pokyny a self-reporting formulář COVID-19

Please see the guidelines related to COVID-19 in the Documents page. We would like to bring your attention to the self-reporting form, as it is mandatory. The form will be required at the arrival to the airfield. Thank you. |

V sekci Documents jsme publikovali závazné pokyny vztahující se ke COVID-19. Prosíme, abyste věnovali pozornost zvláště self-reporting formuláři, protože jeho vyplnění je povinné. Vyplněný formulář bude vyžadován při vstupu do areálu. Děkujeme.