Grid opening schedule for today | Dnešní plán otevření gridu

Good morning!

Let´s meet at briefing at 10:00!

Grid will be opened for: Open class: 10:45 – 11:35 | 15M class: 10:45 – 11:10 | Club class: 11:10 – 11:35

First launches will be at 12:00! Enjoy your flight!

|

Dobré ráno!

Potkáme se na briefingu v 10:00!

Grid bude otevřený pro: Open kategorii: 10:45 – 11:35 | 15M kategorii: 10:45 – 11:10 | Club kategorii: 11:10 – 11:35

První starty budou kolem 12:00! Užijte si Váš let!