First day with grid opened! | První den s otevřeným gridem!

Good morning!

The weather has improved so we would like to make first starts today. Let´s meet at the briefing which is scheduled for 10:00. First launches are planned for 12:15.

Grid will be open for: Open class: 10:45 – 11:05 15M class: 11:05 – 11:25 Club class: 11:25 – 11:45

Check our website for future updates. Good luck! |

Dobré ráno!

Počasí se zlepšilo a proto bychom dnes rádi uskutečnili první starty. Potkáme se na briefingu který je naplánovaný na 10:00. První starty jsou plánovány ve 12:15.

Grid bude otevřený pro: Open kategorii: 10:45 – 11:05 15M kategorii: 11:05 – 11:25 Club kategorii: 11:25 – 11:45

Kontrolujte průběžně naše stránky pro případné změny. Hodně štěstí: