Every glider is on the ground! | Všechny kluzáky jsou na zemi!

It was another nice sunny day! We hope you enjoy your flight! Check tasks and results section for results later.

|

Byl to další krásný slunečný den! Doufáme že jste si Vaše létání užili! Pro výsledky sledujte později sekci tasks and results.