Decision for the PMČR 2021 timing | Rozhodnutí o termínu PMČR 2021

The decision about the dates of the championship – if original or backup date – will be done latest 30.4. Thank you for understanding. | Rozhodnutí o pořádání závodů v původním termínu nebo přeložení na náhradní termín bude učiněno nejpozději 30.4. Děkujeme za pochopení.

Stimulus Check Deadline is Today | Kiplinger