Competitors are coming back! | Závodníci se vracejí!

Good afternoon!

A lot of competitors have already landed at Tábor airfield. Three gliders landed at Jindřichův Hradec airfield (LKJH) and they will be aerotowed back to Tábor. Our towing pilot is on his way to LKJH right now. Did competitors fulfill their tasks? Check tasks and results section at our website later.

Dobré odpoledne!

Mnoho závodníků již přistálo zpět v Táboře. Tři kluzáky přistály na letišti v Jindřichově Hradci (LKJH) a budou převlečeni zpět do Tábora. Jeden z našich pilotů je právě na cestě do LKJH. Splnili závodníci jejich úkoly? Zkontrolujte později sekci tasks and results na našich stránkách.