Closing of start line today! | Dnešní uzavírání pásky!

The start line will be CLOSED:

Club class: 1h 30min after opening of Club start line

15M class: 1h after opening of 15M start line

Open class: 1h after opening of Open start line

|

Páska bude UZAVŘENA:

Club kategorie: 1h 30min od otevření pásky Club kategorie

15M kategorie: 1h od otevření pásky 15M kategorie

Open kategorie: 1h od otevření pásky Open kategorie