PMČR 2021 | Championship 2021

Aeroklub Tábor získal pořadatelsví Plachtařského mistrovství České republiky 2021 v termínu 22.5.-5.6.

Těšíme se na opětovné setkání u nás na letišti. Přípravy na další ročník již započaly a brzy se budete moci na závody přihlásit. |

Aeroklub Tábor will be hosting the championship in 2021 as well, as the official pre-JWGC 2022. The dates for next year are 22.05.-05.06.

We are looking forward to meet you at our airfield, we have already started the preparation. Soon we open the registrations for PMČR 2021.

Mistrovství je u konce | The Championships Is Over

Mistrovství České republiky v bezmotorovém létání v roce 2020 je za námi a my se teď můžeme ohlédnout za velmi úspěšnou soutěží. Letošní šampionát měl dva hlavní účely a oba dva se podařilo splnit na výbornou. Hlavním cílem mistrovství bylo porovnání výkonů těch nejlepších českých pilotů, určení mistrů a mistryň v jednotlivých třídách a také nominace pilotů do mezinárodních soutěží. Zároveň byl ale tento závod také předzávodem Mistrovství světa juniorů, které se v Táboře uskuteční již za dva roky v roce 2022. Tento předzávod byl jednak příležitostí pro juniorské piloty, aby si vyzkoušeli podmínky v jakých budou za dva roky závodit a také to byla možnost pro organizátorský tým, aby se mohl připravit na a ověřit své schopnosti před pořádáním světového šampionátu. 

Celkem se letos v Táboře sešlo 68 nejlepších pilotů z celé České republiky a světa, aby zde poměřili své síly a určili ty nejlepší v letošním roce. V celkem devíti disciplínách se vítězům podařilo nasbírat přes sedm tisíc bodů a o úspěšnosti mistrovství tak nemůže být pochyb. Organizátoři také dokázali svoji schopnost bezproblémově mistrovství zvládnout a odnesli si cenné poznatky a zkušenosti, jak mistrovství v příštích letech ještě vylepšit. A teď už jen na závěr tohoto shrnutí je potřeba vyzdvihnout ty nejlepší piloty v jednotlivých třídách: 

V Klubové třídě se letošního mistrovství zúčastnilo 25 pilotů a těmi nejlepšími třemi v celkovém pořádní byli:

 1. Ondřej Bordovský
 2. Jan Ratz
 3. Finn Sleigh [UK]

Mistryní české republiky v Klubové třídě se stala Pavlína Horáčková. 

Ve třídě Kombi 15M se letos utkalo 22 pilotů a na prvních třech místech se umístili:

 1. Petr Koutný
 2. Jan Pavlík
 3. Miloslav Cink

V kategorie žen se na prvních třech místech ve třídě Kombi 15M umístily:

 1. Hana Trešlová
 2. Barbora Moravcová
 3. Jana Trešlová

A na závěr, ve třídě Kombi Open se v tomto roce o titul mistra České republiky pokoušelo celkem 21 pilotů a těmi nejlepšími třemi jsou:

 1. David Mach
 2. Tomáš Suchánek
 3. Radek Krejčiřík

Mezí ženami závodícími ve třídě Kombi Open se na prvních třech místech umístily:

 1. Alena Netušilová
 2. Michaela Rendlová
 3. Lenka Kuthanová

Na viděnou v roce 2022, kdy se v Táboře potkají ti nejlepší juniorští piloti z celého světa. |

The 2020 Czech Gliding Championships is over, and we can now take a look back at the successful competition that took place at the Tábor airfield. These championships had two primary goals, and both of them were completed to the highest standard. The main objective was to compare the performance of the best pilots of the Czech Republic, determine the champions in each class and nominate the best pilots to represent the Czech Republic in future international competitions. But aside from this, the championship also served the role of the pre worlds before the Junior World Gliding Championships will take place in Tábor in 2022. The race served as a chance for junior pilots to experience the conditions they will be flying in in two years, and it also allowed the organising team to prove their competency in organising a world championships. 

In total, 68 pilots from the Czech Republic and all around the world met this year in Tábor to compare their skills a determine the best ones among them. During the nine competition tasks, the champions have managed to collect more than seven thousand points and thus proved the championships to be a success. The organising team also managed to show their preparedness for the JWGC by running and smooth and mostly problem-free competition while collecting crucial insights and experience which will help them to improve the championships even more in the coming years. And now let’s remind ourselves of the best pilots in each class: 

Out of the 25 participants in Club Class the three best pilots were: 

 1. Ondřej Bordovský [CZE]
 2. Jan Ratz [CZE]
 3. Finn Sleigh [UK]

The best women pilot in Club Class was Pavlína Horáčková [CZE].  

In the 15M Mixed Class 22 pilots in total competed during the championships and best ones were:

 1. Petr Koutný [CZE]
 2. Jan Pavlík [CZE]
 3. Miloslav Cink [CZE]

Among women flying in 15M Mixed Class the best ones were: 

 1. Hana Trešlová [CZE]
 2. Barbora Moravcová [CZE]
 3. Jana Trešlová [CZE]

And finally, there were 21 pilots competing in the Open Mixed Class this year and the podium places went to:

 1. David Mach [CZE]
 2. Tomáš Suchánek [CZE]
 3. Radek Krejčiřík [CZE]

And the best female pilots in Open Mixed Class were:

 1. Alena Netušilová [CZE]
 2. Michaela Rendlová [CZE]
 3. Lenka Kuthanová [CZE]

See you all again in 2022 when the best junior pilots from all over the world will meet in Tábor!