Nový soubor s prostory | New airspace file

V sekci “DOCUMENTS” a na Soaringspotu můžete najít nový soubor s prostory v2. Jedinou změnou je opravení typu prostoru u TSA 7A, 7B a 7C. |

We published a new airspace file v2 which you can find in the Documents section and on Soaringspot. The only change is correction of of airspace type for TSA 7A, 7B and 7C.

Tracking

Připravili jsme pro vás tracking ve spolupráci s Glide and Seek. Pod odkazy v menu tak najdete tracking pro jednotlivé třídy, který je nezávislý na databázi OGN. Díky tomu se vám budou zobrazovat pouze soutěžní kluzáky v dané třídy a na pozadí uvidíte trať na daný den. |

We have prepared glider tracking in cooperation with Glide and Seek. Under the links in the menu, you can find tracking for each class that is independent of the OGN device database. Thanks to this, you will only see competition gliders in the given class with a current task displayed over the map.