PMČR 2021 | Championship 2021

Aeroklub Tábor získal pořadatelsví Plachtařského mistrovství České republiky 2021 v termínu 22.5.-5.6.

Těšíme se na opětovné setkání u nás na letišti. Přípravy na další rořník již započaly a brzy se budete moci na závody přihlásit. |

Aeroklub Tábor will be hosting the championship in 2021 as well, as the official pre-JWGC 2022. The dates for next year are 22.05.-05.06.

We are looking forward to meet you at our airfield, we have already started the preparation. Soon we open the registrations for PMČR 2021.

Přípravy jsou ve finále | Ready to welcome you

Přípravy na závody jsou ve finiši, tak můžeme rekapitulovat:

 • vlekaři a vlečné připraveny ✔
 • služba rádio v pozoru ✔
 • nové koupelny plně funkční ✔
 • bazén zrenovovaný ✔
 • bar zásobený ✔
 • nový venkovní letecký bar otestovaný osazenstvem AK ✔

Teď už nám schází jen závodníci. 🙂

Těšíme se na vás! |

We are ready to welcome you, see below a short check-list:

 • tow-pilots and planes waiting for you ✔
 • air traffic service ready ✔
 • new bathrooms functioning ✔
 • pool renovated ✔
 • bar has full stock ✔
 • new outdoor aviatic bar tested ✔

We are just missing participants. 🙂

Looking forward to welcome you in Aeroklub Tábor!

Applications still open | Přihlášky stále k dispozici

We would like to assure that the PMČR 2020 will take place and therefore we would like to encourage the participants to send applications.
This applies for both Czech and foreign participants. The travel restrictions defined by the Czech government are expected to ease before July.
In case you sign up and then you cannot participate due to the eventual travel restrictions from your country, we will return the start fee.

Currently most of the competition capacity is filled, though we are still ready to welcome new participants. 🙂

The competition this year is not official pre-JWGC competition, we will repeat it in 2021 as official FAI pre-JWGC competition.
Anyway we in Aeroklub Tábor are looking forward to welcome you already this year. Practice makes perfect! 🙂 |

Rádi bychom vás ujistili, že PMČR 2020 se bude konat, a proto pokračujte v posílání přihlášek. Přihlášky přijímáme jak od českých, tak zahraničních účastníků.
Omezení cestování definované vládou České republiky by se měla do léta postupně upravovat.
V případě, že pošlete přihlášku a z důvodu vládních nařízení pro zahraniční účastníky nebudete moci přijet, vrátíme vám startovné.

V současnosti je většina kapacity soutěže naplněna, stále však rádi přivítáme nové účastníky. 🙂

Letošní soutěž nebude oficiální předzávodem JWGC, závody zopakujeme v roce 2021 jako oficiální FAI předzávod.
Aeroklub Tábor se i tak těší, že vás budeme moci přivítat již letos. Cvičení dělá mistra! 🙂

PMČR 2020 – NEW DATES! | NOVÝ TERMÍN! – 26.7.-7.8.

Due to COVID-19 situation the PMČR 2020 competition dates have changed to 26.7.-7.8.2020.

We have moved the deadline for paying the start fee to 30.6.2020.

Based on the IGC decision JWGC 2021 competition is moved to the year 2022. We assume the pre-competition will be repeated in 2021, as the travel possibilities are uncertain this summer. We inform you about details as soon as we know more. Thank you for patience and stay tuned! |

Kvůli vývoji situace s COVID-19 se termín PMČR 2020 posouvá na 26.7.-7.8.2020.

V této souvisloti též posouváme termín platby startovného do 30.6.2020.

V souladu s rozhodnutím IGC se závod JWGC 2021 přesouvá na rok 2022. Předpokládáme zopakování předzávodu v roce 2021, protože podmínky pro cestování jsou pro letošní léto zatím nejisté. Jakmile budeme vědět více, okamžitě vás budeme informovat. Děkujeme za trpělivost!

Start Fee Payment – new deadline | Platba startovného – nový termín

Due to the situation regarding the COVID-19 we have moved the deadline for paying the start fee to 30.6.2020. We are monitoring the situation and in case of any change regarding the competition we will let you know.

Z důvodu vývoje situace ohledně COVID-19 posouváme termín platby startovného do 30.6.2020. Celou situaci monitorujeme a v případě jakýchkoli změn ohledně PMČR 2020 vás budeme kontaktovat.