COVID rules update: No PCR test needed, only antigen test at the arrival! | Není třeba mít PCR test, stačí antigenní při příjezdu!

We have arranged that you do not need to take PCR test before the arrival! Though please note that you are obliged to take antigen tests at the arrival, done by the person officially assigned by the competition organiser.

We believe that this news will make your travel arrangements easier. |

Zařídili jsme, že není třeba si zajistit PCR test před příjezdem. Namísto toho je každý účastník povinen absolvovat antigenní test při příjezdu. Test bude proveden osobou pověřenou organizátorem závodu.

Věříme, že vám to usnadní přípravný proces.

Start fee payment reminder | Připomínka platby startovného

After the start fee payments check we have realised that we have not received some payments yet. We have sent email to the respective participants. We kindly ask you to send the start fee as soon as possible, latest until Thursday 20.5. Otherwise we will remove you from the participants list. If you have already transferred the payment, please send us bank confirmation, so we can recognise your payment easily.

In case you would like to cancel your participation at PMČR 2021, please contact the competition director Tomáš Jirmus as soon as you can.

Thank you in advance. |

Po kontrole plateb startovného jsme zjistili, že nám ještě některé platby dosud nedorazily. Poslali jsme email příslušným závodníkům. Prosíme Vás o úhradu neprodleně, nejpozději však do čtvrtka 20.5., jinak Vás budeme nuceni vyřadit ze seznamu účastníků závodů. Pokud jste platbu již uhradili, pošlete nám prosím bankovní potvrzení, abychom mohli platbu snáze dohledat.

V případě, že chcete svou účast na závodech zrušit, kontaktujte prosím co nejdříve ředitele závodu Tomáše Jirmuse.

Děkujeme předem za spolupráci.

Guidelines and self-reporting form COVID-19 | Pokyny a self-reporting formulář COVID-19

Please see the guidelines related to COVID-19 in the Documents page. We would like to bring your attention to the self-reporting form, as it is mandatory. The form will be required at the arrival to the airfield. Thank you. |

V sekci Documents jsme publikovali závazné pokyny vztahující se ke COVID-19. Prosíme, abyste věnovali pozornost zvláště self-reporting formuláři, protože jeho vyplnění je povinné. Vyplněný formulář bude vyžadován při vstupu do areálu. Děkujeme.

Decision from Ministry of Health received | Rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví

Ministry of Health decided about the conditions for the championship. The official document to be found in the Documents section, though right now in Czech only. We publish the English version with particular guidelines as soon as possible too. |

Ministerstvo zdravotnictví nám zaslalo rozhodnutí o hygienicko-epidemiologických podmínkách konání PMČR 2021. Oficiální verzi rozhodnutí najdete v sekci Documents. Co nejdříve budeme publikovat přepis rozhodnutí do konkrétních bodů platných pro závodníky.

PMČR 2021 dates confirmed – 22.05.-05.06. | Termín PMČR 2021 potvrzen – 22.5.-5.6.

The championship PMČR 2021 will take place in the original dates 22.05.-05.06.2021. Hygienic guidelines will be communicated later, we are awaiting information from the Ministry of Health with regards to the actual epidemiological situation. |

PMČR 2021 se bude konat v původním termínu 22.5.-5.6.2021. Hygienická pravidla budou komunikována později, konkrétní pokyny očekáváme od Ministerstva zdravotnictví s ohledem na vývoj epidemiologické situace.