Guidelines and self-reporting form COVID-19 | Pokyny a self-reporting formulář COVID-19

Please see the guidelines related to COVID-19 in the Documents page. We would like to bring your attention to the self-reporting form, as it is mandatory. The form will be required at the arrival to the airfield. Thank you. |

V sekci Documents jsme publikovali závazné pokyny vztahující se ke COVID-19. Prosíme, abyste věnovali pozornost zvláště self-reporting formuláři, protože jeho vyplnění je povinné. Vyplněný formulář bude vyžadován při vstupu do areálu. Děkujeme.

Decision from Ministry of Health received | Rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví

Ministry of Health decided about the conditions for the championship. The official document to be found in the Documents section, though right now in Czech only. We publish the English version with particular guidelines as soon as possible too. |

Ministerstvo zdravotnictví nám zaslalo rozhodnutí o hygienicko-epidemiologických podmínkách konání PMČR 2021. Oficiální verzi rozhodnutí najdete v sekci Documents. Co nejdříve budeme publikovat přepis rozhodnutí do konkrétních bodů platných pro závodníky.

PMČR 2021 dates confirmed – 22.05.-05.06. | Termín PMČR 2021 potvrzen – 22.5.-5.6.

The championship PMČR 2021 will take place in the original dates 22.05.-05.06.2021. Hygienic guidelines will be communicated later, we are awaiting information from the Ministry of Health with regards to the actual epidemiological situation. |

PMČR 2021 se bude konat v původním termínu 22.5.-5.6.2021. Hygienická pravidla budou komunikována později, konkrétní pokyny očekáváme od Ministerstva zdravotnictví s ohledem na vývoj epidemiologické situace.