Applications still open | Přihlášky stále k dispozici

We would like to assure that the PMČR 2020 will take place and therefore we would like to encourage the participants to send applications.
This applies for both Czech and foreign participants. The travel restrictions defined by the Czech government are expected to ease before July.
In case you sign up and then you cannot participate due to the eventual travel restrictions from your country, we will return the start fee.

Currently most of the competition capacity is filled, though we are still ready to welcome new participants. 🙂

The competition this year is not official pre-JWGC competition, we will repeat it in 2021 as official FAI pre-JWGC competition.
Anyway we in Aeroklub Tábor are looking forward to welcome you already this year. Practice makes perfect! 🙂 |

Rádi bychom vás ujistili, že PMČR 2020 se bude konat, a proto pokračujte v posílání přihlášek. Přihlášky přijímáme jak od českých, tak zahraničních účastníků.
Omezení cestování definované vládou České republiky by se měla do léta postupně upravovat.
V případě, že pošlete přihlášku a z důvodu vládních nařízení pro zahraniční účastníky nebudete moci přijet, vrátíme vám startovné.

V současnosti je většina kapacity soutěže naplněna, stále však rádi přivítáme nové účastníky. 🙂

Letošní soutěž nebude oficiální předzávodem JWGC, závody zopakujeme v roce 2021 jako oficiální FAI předzávod.
Aeroklub Tábor se i tak těší, že vás budeme moci přivítat již letos. Cvičení dělá mistra! 🙂