Aktualizace místních propozic | Local Procedures Update

Vydali jsme novou verzi 1.2 místních propozic. Jedinou změnou je přidání bodu 7.4.5.b, který se týká možnosti použití omezení výšky před odletem. |

We have published new version 1.2 of Local Procedures. The only change is the addition of paragraph 7.4.5.b Pre-Start Altitude Limit.