16:15 – Závodníci jsou za první otočkou | Competitors are past the first turn point

Na trackingu je teď krásně vidět rozdíl mezi těmi dobrými a nejlepšími. Po prvním otočnémj bodu se rychlejší rozjeli dopředu a zbytek nechali za sebou. Aktuálně vede REX, BJ a BW z klubové třídy, LI a VB z 15m a 3, QZ, JX a AX ze třídy open.

You can easily see the difference between the good and the best on the tracking today. After the first turn point the faster competitors went forward and left the rest behind. Currently are in front REX, BJ and BW from club class, LI and VB from 15m and 3,QZ, JX and AX from open.