14:30 – Všichni odstartováni | Everyone is in the air

Během startů se kvůli silnému bočnímu větru muselo několik kluzáků vypnout. Naštěstí se nikomu nic nestalo a všichni jsou už na trati.

During the starts, some pople had to repeat take off due to strong crosswind. Luckily nobody got hurt and everyone is on the track.